BI MOAY Ơ SAU (ABS) HONDA CIVIC OEM 42200SNAA51

Bi Moay Ơ Sau (Abs)(ABS) 42200 SNA A51 , sử dụng trên các dòng xe Honda Civic 2006, Honda Civic 2009-2012, sản xuất bởi HONDA – OE Trung Quốc, cung cấp bởi BK auto- Phụ tùng Hà Nội