ROTUYN CÂN BẰNG TOYOTA YARIS 555 SLT-020M

Rotuyn Cân Bằng trước SLT-020M , sử dụng trên các dòng xe Toyota Yaris 2007-2012, sản xuất bởi SANKEI-555 Nhật Bản, cung cấp bởi Bkauto- phutunghanoi.vn