CỤM TĂNG TỔNG 1.8 HONDA CIVIC OEM 31170RNAA02-INA

Cụm Tăng Tổng 1.8 31170 RNA A02-INA , sử dụng trên các dòng xe Honda Civic 2006, Honda Civic 2009-2012, sản xuất bởi INA Germany, cung cấp bởi BK auto- phụ tùng Hà Nội