CÀNG A PHẢI CHEVROLET CRUZE GM 13334023-OEM

Càng A Phải 13334023-OE , sử dụng trên các dòng xe Chevrolet Cruze 2009-2012, Chevrolet Cruze MY16 – 2015 2015-2016, sản xuất bởi GM – OE Trung Quốc, cung cấp bởi BKauto- phutunghanoi.vn