BI MOAY Ơ TRƯỚC HYUNDAI ELANTRA 517200Q000

Bi May Ơ Trước 517200Q000 , sử dụng trên các dòng xe Hyundai Elantra 2006-2010, sản xuất bởi MOBIS – OE Hàn Quốc, cung cấp bởi Phụ tùng Hà Nội- BK auto