Ruột turbo merc sprinter 311, 313

Ruột turbo merc sprinter 311, 313
– sản xuất tại nhà máy OEM
– nhập khẩu bởi phutunghanoi