GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI HAIMA S7 CHÍNH HÃNG

Gương Chiếu Hậu Phải  chính hãng, sử dụng trên các dòng xe Haima S7 2012, sản xuất bởi HAIMA Trung Quốc, cung cấp bởi phụ tùng HàNooijk- BKAuto