DÂY CUROA BƠM NƯỚC MÁY PHÁT 4PK – 778 KIA MORNING / PICANTO CHÍNH HÃNG 2521202552

Dây Curoa Bơm Nước Máy Phát 4Pk – 778 2521202552 chính hãng, sử dụng trên các dòng xe Kia Morning 2005-2007, Kia Morning 2008-2009, Kia Morning 2010-2011, sản xuất bởi HYUNDAI Hàn Quốc, cung cấp bởi công ty phụ tùng ô tô Hà Nội – BK Auto