CÀNG A TRÁI CHEVROLET CRUZE GM 13334022-OEM

980,000

Càng A Trái 13334022-OE , sử dụng trên các dòng xe Chevrolet Cruze 2009-2012, Chevrolet Cruze MY16 – 2015 2015-2016, sản xuất bởi GM – OEM, cung cấp bởi Bkauto- phutunghanoi.vn