BI MOAY Ơ TRƯỚC TOYOTA COROLLA ALTIS KOYO DAC4074W3

Bi Moay Ơ Trước DAC4074W3 , sử dụng trên các dòng xe Toyota Altis 07/2001-02/2004, Toyota Altis 1.8L 2010-2013, Toyota COROLLA ALTIS 2000, Toyota Corolla Altis 2001-2004, Toyota COROLLA ALTIS 2004-2008, sản xuất bởi KOYO Nhật Bản, cung cấp bởi BK auto- Phụ tùng Hà Nội